Acrobatie op school!

Gedurende de lessen LO bij meneer Bouts worden heel wat bekende en minder bekende sporten beoefend. Behendigheid en soepelheid zijn dan echt wel een vereiste en blijken nog al eens te ontbreken bij sommige leerlingen.
Daarom werd een nieuwe discipline ingevoerd om de creativiteit en lenigheid van de leerlingen aan te wakkeren. De centrale vraag: welke constructies kan je bouwen door alleen je eigen lichaam te gebruiken? Zou een piramide lukken? Andere figuren? En met hoeveel leerlingen zou dat allemaal lukken? Uitdagingen genoeg dus voor enkele geslaagde lessen!