Morgen : evaluatiedag

Voor de leerlingen een extra dagje vrij, voor de leerkrachten een extra dagje labeur. Dat is alvast de planning voor morgen want alle collega’s van de middenschool steken morgen de koppen bij mekaar.

Op het programma: hoe kunnen we de kwaliteit van onze evaluatie nog verbeteren?

Het is immers belangrijk om regelmatig kritisch stil te staan bij het begrip “evaluatie”. Niet alleen moet elke vraag op een toets, een examen, etc. beantwoorden aan de noden van het leerplan, ze moet ook transparant zijn en objectief te beoordelen. Geen makkelijke klus in ons snel veranderend onderwijs. De tijden van droge leerstof is reeds lang voorbij.

We maken er op onze middenschool een punt van om alle leerlingen zoveel mogelijk uit te dagen in hun kunnen, kennen en functioneren binnen de maatschappij. En een krachtig instrument hiervoor is een uitgebalanceerde, doordachte evaluatie.

Kritisch naar de eigen werking blijven kijken; een onmisbare hoeksteen van onze middenschool.

20121111-143016.jpg