Neerslagreacties en meer van dat

“Als we 2 goed oplosbare zouten oplossen in gedemineraliseerd water ontstaat er soms een slecht oplosbaar zout. Dit is bijvoorbeeld het geval als we een koper(2+)sulfaat-  en natriumhydroxide-oplossing samenvoegen. Er ontstaat een (gekleurde) vaste stof, die we “neerslag” noemen.”

Voor de doorsnee mens is dit Latijn, maar niet voor de leerlingen van meneer Hoebers! Bij deze het nodige beeldmateriaal, met dank aan onze wetenschapsleerlingen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.