Zeg neen tegen drugs!

Onze school neemt op woensdag 9 oktober deel aan de VAD (vereniging voor alcohol en drugsproblemen) –bevraging. De vragen gaan over de algemene sfeer op school, het gebruik van tabak, alcohol, gamen, illegale drugs en medicatie, de regels op school, … Vermits we het belangrijk vinden om deze onderzoeken te ondersteunen en te peilen naar de pijnpunten en trends binnen het immer veranderende onderwijs, zullen alle leerlingen aan deze bevraging deelnemen.

Anderzijds snijdt deze bevraging thema’s aan die we op school reeds geruime tijd regelmatig onder de aandacht brengen bij leerlingen en personeel. Bewijs hiervan is ons sterk drugspreventiebeleid. Het beleid nalezen kan u in het pdf-document hieronder.

Drugspreventiebeleid Atheneum de Regenboog Bree