Oproep tot kandidaten raad van bestuur SGR14

Met het oog op de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van Scholengroep 14 “Maasland”, die vanaf 1 april 2014 aantreedt, wordt een oproep gedaan aan alle belangstellenden om zich kandidaat te stellen voor de rechtstreekse verkiezingen.

De kandidaturen moeten, zoals verder wordt uiteengezet, uiterlijk op 23 oktober 2013 ingediend worden.

Het zijn de leden van de lokale schoolraden van alle onderwijsinstellingen van onze scholengroep die kiesgerechtigd zijn om 6 kandidaten rechtstreeks te verkiezen.
In een latere fase worden nog 3 kandidaten, voorgedragen door het college van directeurs, gecoöpteerd. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheden van de huidige raad overnemen met ingang van 1 april 2014.

U kan de oproepingsbrief hier bekijken en downloaden: Oproep tot de kandidaten 2014-1