De nieuwe GO! Campus Bree is geboren!

PERSTEKST
Onderwerp: DE START VAN GO! KLIMAATSCHOOL BREE OP 1 SEPTEMBER 2014
Organisatie/Schoolbestuur: Scholengroep 14, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Plaats en tijdstip: Regenboogstraat 5a, 3960 Bree op maandag, 18 november e.k. om 11u30

Scholengroep 14 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap start in Bree vanaf 1 september 2014 met de GO! Klimaatschool Bree. De baseline van deze nieuwe school wordt Energiek basisonderwijs vanuit duurzaamheid en innovatie.
Wellicht als eerste basisschool in Vlaanderen wordt het belangrijkste thema van de 21ste eeuw, zijnde het klimaat en de zorg ervoor, als doorslaggevende kern van het pedagogisch project genomen en opgewaardeerd in de naamgeving van de school.
Dhr. Denis Vonckers, algemeen directeur van scholengroep 14, is verheugd dat één van de scholen dergelijk gewaagd en boeiend project wenst op te zetten. “De raad van bestuur staat dan ook volledig achter de inhoud van dit pedagogisch project en de dynamiek die dit teweegbrengt zowel voor de campus, de leerkrachten, de leerlingen en de ouders”.
Het concept van klimaatschool vertaalt zich in diverse maandthema’s die als hefboom voor de lessen worden gebruikt. Zo behandelen we o.a. energie, innovatie & technologie, duurzaam wonen & bouwen, slimme mobiliteit, afvalreductie & -beheersing, duurzame economie, natuur & milieu, duurzame voedingsindustrie, rationeel watergebruik, enz. Alles wordt natuurlijk gekaderd binnen de eindtermen en doelstellingen van het leerplan.
Inhoudelijk wordt gefocust op klimaat, wat een veel breder onderwerp is dan milieu. Het pedagogisch project van de GO! Klimaatschool Bree behandelt dan ook tevens de meer technische en innovatieve elementen van klimaatbeheersing. Niet voor niets is de groene industrie een echte economische pijler geworden en wordt het verminderen van de ecologische voetafdruk de uitdaging van de huidige en de volgende generatie.
Op pedagogisch/didactisch vlak wordt een combinatie gemaakt tussen traditioneel en methode onderwijs, voornamelijk zichtbaar in de maandelijkse projectweek. Tijdens deze projectweken zullen de leerlingen in groep en/of individueel de kans krijgen een onderdeel van het maandthema in de diepte uit te werken.
De onderzoekscompetenties van de kinderen en het projectmatig leren werken, wordt op die wijze op jonge leeftijd gestimuleerd en aangeleerd. Ook het presenteren van hun werkzaamheden aan elkaar, ouders of externen stimuleert hen van jonge leeftijd hun competenties van presenteren en argumenteren van standpunten uit te bouwen. Wij wensen dan ook onze leerlingen niet alleen klaar te stomen voor het secundair onderwijs, maar van hen ook klimaatbewuste en innovatieve jongeren te maken.

Volgens Sabine de Jong, waarnemend directeur van de GO! Klimaatschool Bree, wordt in de komende maanden, in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst en ander partners, hard gewerkt om op 1 september het nieuwe pedagogische concept vlot van start te kunnen laten gaan. “We voorzien in het tweede semester van dit schooljaar al een aantal opstapjes, bvb door een klimaatdag te organiseren voor de leerlingen, een klusjesdag op ons mooie groene domein om deze duurzamer en onderhoudsvriendelijker te maken, een opendeurdag in het kader van onze nieuwe identiteit, enz”.
Ook de samenwerking met het Atheneum wordt geoptimaliseerd door het thema later door te trekken naar het secundair onderwijs. Om de campuswerking te accentueren is er een nieuwe campusnaam gekozen, met name GO! CAMPUS BREE.
Christel Moors, directeur van het atheneum, stelt: ” Wij zijn bijzonder blij met het nieuwe profiel en de herwonnen dynamiek bij de basisschool. Als partner stimuleert het ook ons als team van het atheneum om te ondersteunen, bijvoorbeeld door vakleerkrachten wetenschappen, economie of techniek van het atheneum mee te laten helpen in de opbouw en de realisatie van de GO! Klimaatschool Bree.”
Het secundair onderwijs bevestigt haar naam van ATHENEUM BREE met drie graden. Het feit dat het atheneum ook een nieuw baseline heeft; met name ‘Gedurfd onderwijs in een stimulerend klimaat’ toont aan dat er volop geloof is om het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap te Bree verder te verankeren.