Bericht aan de ouders van het Atheneum

Beste leerlingen, ouders, sympathisanten, geïnteresseerden,…

Elke dag opnieuw gaan we met onze school aan de slag om onze belangrijkste taak als onderwijsinstelling te vervullen: jonge mensen inspireren, prikkelen, krachtige tools aanbieden om het leven en de maatschappij te begrijpen, omarmen, en te durven veranderen.

Dat we daar als Atheneum sterk in slagen, werd reeds meermaals bewezen. We grepen de kans om de weg naar innovatie in te slaan met doorgedreven ICT-gericht onderwijs. Een derde graad kon worden ingericht, wat een mijlpaal betekende in de geschiedenis van het GO!-onderwijs in Bree. En ons leerlingenaantal gaat in stijgende lijn, hetgeen betekent dat meer en meer jongeren en hun ouders hun vertrouwen stellen in het kwalitatief hoogstaande onderwijs van ons GO! atheneum. Hier zijn we dan ook terecht trots op.

Deze vooruitgang op korte termijn vraagt dan ook een herprofilering. We willen een sterke hoeksteen vormen van een innoverende GO! Campus. Als onderdeel hiervan zal u ‘De Regenboog’ uit ons discours zien verdwijnen en zal u mogen kennismaken met een nieuw, campusgericht elan.

Hoewel de ‘verpakking’ en de basisprofilering wijzigt, zetten we zeker geen stappen terug wat betreft de werking van ons atheneum. Het project dat we reeds enkele jaren voeren en dat positief wordt onthaald door leerlingen, ouders, medewerkers, etc. behoeft geen verandering. Wel blijven we kritisch en in samenspraak ons beleid met enorm potentieel verderzetten, zoals u dat van ons team gewoon bent.