Goede punten voor ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject (voor sommigen beter bekend als het ‘codesysteem’ en de ‘trechter’) draait nu al geruime tijd op volle toeren.

Voor de kerstvakantie besloten we met het lerarenteam om eens bij de leerlingen te polsen wat zij er nu van vinden. Vinden ze het te streng? Is het niet duidelijk genoeg? Waar moet het verbeterd worden? Of moet het misschien helemaal afgeschaft worden?

De volgende belangrijke vraag werd op die manier beantwoord: hoe belangrijk vinden jongeren in het algemeen en onze leerlingen in het bijzonder een gerichte en transparante sturing, bijsturing en eventuele sanctionering?

Als lesgevend en opvoedend personeel weet je gewoon dat je de bal soms ernstig kan misslaan bij dit soort projecten. Soms ben je te streng, soms ben je niet streng genoeg. En het hek is helemaal van de dam als je systeem een onoverbrugbare kloof slaat tussen leerling en leerkracht. Dat laatste zou de doodsteek zijn voor onze school, waar net die ‘familiale’ sfeer zo belangrijk is.

Toch trokken we met vertrouwen naar de leerlingen, én de resultaten vallen best wel mee.

90% van onze leerlingen vinden de codes terecht opgesteld en goed geformuleerd. Hier en daar deden de leerlingen wat suggesties naar toepassing en herformulering. We hebben dan ook enkele klassen gevraagd de codes te gaan vertalen naar ‘leerlingentaal’ en eventueel de scenarios wat te herschrijven.

Wie aldus kiest voor GO! Atheneum Bree mag zich niet alleen verwachten aan hoogstaand onderwijs maar ook aan een beleid van bewustmaking, sturing, bijsturing en sanctionering waarbij geluisterd wordt naar alle partijen.

En helemaal niet onbelangrijk: er zijn al heel wat andere scholen die interesse hebben getoond in onze manier van werken. Dit toont aan dat er vraag is naar dergelijke systemen en dat het onze best mag wel gezien worden!