Nieuwe studierichting!

In het 5de jaar introduceren we een nieuwe studierichting: moderne talen-wetenschappen.

Raadpleeg hiervoor ons studieaanbod.

Hier wat extra info van de onderwijskiezer, waar je terecht kan voor nog meer informatie!

En voor u verder leest: ook binnen het niveau BSO zitten er eventueel nieuwe studierichtingen in de lift, uniek voor de regio. Hou onze website dus zeker in de gaten!

Studierichting “Moderne talen-wetenschappen”

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

De logische vooropleiding is in de 2de graad ASO, de richting Wetenschappen. Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Moderne talen en Wetenschappen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De component Wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie en fysica (in mindere mate wiskunde en aardrijkskunde). Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:
– communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
– competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
– interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).