1 minuut stilte voor deze wereld

We houden morgen om 12u een minuut stilte voor alle slachtoffers van zinloos geweld, vanuit welke “waarden” dan ook, al dan niet religieus getint.
We moeten samen duidelijk maken dat polarisatie niet thuishoort in een moderne maatschappij. Dat solidariteit,empathie en een kritisch open geest de enige (op lange termijn) succesvolle wapens zijn tegen extreem denken, in elke richting,binnen elke strekking.

Met de woorden van Martin Luther King: Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat.