Baanbrekend én nieuw(s):de school zonder punten!

Het zijn drukke dagen voor onze school in het algemeen en directeur Christel Moors in het bijzonder. Want onze ideeën over het onderwijs van de 21ste eeuw krijgen steeds meer weerklank op allerlei media.

Een artikel in Klasse bracht de bal aan het rollen. Intussen stonden ook Het Belang Van Limburg en Het Nieuwsblad aan onze deur. Radio 2 (luisteren vanaf 01:24) belde ons op voor een interview. En er is nog meer op komst…

Deze plotse interesse bewijst alvast een aantal dingen.

Het onderwerp ‘modern onderwijs’ leeft in de media en dus ook onder de mensen. We vragen ons met z’n allen wel eens af wat de taken van onderwijs in de toekomst zijn en hoe we met de veranderende maatschappij moeten omgaan.

Het wordt ook duidelijk dat onze vernieuwende ideeën heel wat gemengde reacties ontlokken. Het klinkt inderdaad apart om ‘punten’ en ‘examens’ af te schaffen. Maar we moeten beseffen dat een veranderende samenleving andere noden, rechten én plichten met zich meebrengt. En dat we als school jongeren enkel goed kunnen blijven motiveren en opleiden door mee te veranderen. En vergis u niet, we zeggen niet gratuit ‘anders en beter’. We blijven onszelf kritisch bevragen en betrekken onze leerlingen heel nauw bij het proces van invoeren, evalueren en aanpassen.

We geloven in onze visie, in ons project. De weg naar de toekomst ligt open. En wij bewandelen ze met een open en kritische geest, navigerend naar wat onderwijs voor jongeren moet betekenen: intrinsiek motiverend, uitdagend, met oog voor ieders kwaliteiten en nog zoveel meer…