Open Campus 12/3/2017: de planning!

Hieronder vindt u een overzicht van de open campus, zondag a.s.

Indeling lokalen:

Verdieping 1: Verzorging – Gezinstechnieken – Plastische opvoeding – Muziek/Toneel – Uitleg visie+evaluatie+werking KCA – Inschrijvingen

Verdieping 2: Labo wetenschappen – Humane wetenschappen – Wiskunde wetenschappen

Familiale (overkant speelplaats): Techniek Nijverheid – Voeding

Werkhuis (speelplaats BO): Basismechanica – Mechanisch onderhoud

Turnzaal: Tennisinitiatie Kim Clijsters Academy

Info-momenten:

Anders evalueren: Lokaal 5 (door directie)

Start telkens om 14u45, 15u45 en 16u45

KCA@School (samenwerking Kim Clijsters Academy): Lokaal 5 (door Carl Maes)

Start telkens om 15u15 en 16u15

Inschrijvingen/bevraging schooljaar 2017-2018:

Doorlopend in lokaal 6

Een overzicht van ons studieaanbod

Keuzes in de 1ste graad
A-stroom            Optie Latijn

                               Optie Techniek- Wetenschappen

                               Optie tennis

                               Optie Workshops

B-stroom            Techniek

                               Nijverheidstechnieken

                               Kantoor – Verkoop

                               Voeding – Verzorging

Keuzes in de 2de graad

ASO                       Humane wetenschappen ( optie tennis)

                               Economie ( optie tennis)

                               Wetenschappen ( optie tennis)

TSO                       Techniek – Wetenschappen

BSO                       Basismechanica

                               Voeding – Verzorging

Keuzes in de 3de graad

ASO                       Humane wetenschappen ( optie tennis)

                               Wiskunde – Wetenschappen ( optie tennis)

                               Wiskunde – Economie ( optie tennis)

BSO                 Verzorging

                          Mechanisch onderhoud ( unieke studierichting!)