Wereld autisme dag

Het is een beetje aan de late kant door de fout van ondergetekende, maar daardoor zeker niet minder belangrijk. Want o.l.v. onze auto-coach Valerie Beaudoux en mevrouw Verhees, knutselden onze leerlingen ter ere van wereld-autismedag mooi vlaggetjes in elkaar. Foto’s in bijlage.