Onze leerlingen begeleiden Multimove!

Onze leerlingen van 2de graad Voeding-Verzorging en 3de graad Thuis- en bejaardenzorg hebben vorige week kinderen begeleid tijdens Multimove. Een initiatief van gezinssportvlaanderen.

Vooraleer kinderen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst hun basismotoriek ontwikkelen. Multimove is daar het ideale programma voor. Aan de hand van twaalf cruciale basisbewegingen schaven 3- tot 8-jarigen hun beweegvaardigheid bij. Omdat die ‘moves’ losstaan van een sporttak, pint het kind zich nog niet vast aan één sport. Zo kan het kind zelf ontdekken welke soort sport hij of zij het liefste doet.

Onze leerlingen moesten de kinderen begeleiden tijdens verschillende bewegings-activiteiten: dribbelen, glijden, klimmen, springen, … Een leuk fotoverslag: