logo

Focus op duidelijke grenzen en afspraken

“Als je wil dat iemand omhoog klimt, moet je er vooral niet bovenop gaan zitten”

Als school doen we elke dag opnieuw ons uiterste best om leerlingen te begeleiden in hun opgroeien als jongvolwassenen. We doen dit samen met ouders en indien nodig met externe instanties. De snelheid waarmee de maatschappij en de leefwereld van jongeren verandert ligt zeer hoog. Bijblijven en antwoorden bieden op vaak trend gebonden vragen zoals het gebruik van nieuwe sociale media, het omgaan met regels binnen verschillende samenlevingsvormen, de rol van de jongeren binnen allerlei structuren zoals het gezin, de school, de vriendengroep, … zien wij, naast de alledaagse lespraktijk, als een grote en belangrijke taak.

We implementeerden een transparant opvoedingsproject dat gebaseerd is op afspraken en consequenties.
Leerkrachten en leerlingen hebben in onderling overleg 16 afspraken geformuleerd om positief en respectvol samen te leven op school. Deze 16 afspraken hangen in alle klassen op en worden in het begin van ieder schooljaar toegelicht aan de nieuwe leerlingen en hun ouders.
Men voorkomt discussie en onderhandelingen, doordat dit systeem zo duidelijk en transparant is. Dit geeft onze leerkrachten en leerlingen een veilig gevoel. Het hele schoolteam handelt analoog volgens die afspraken.
De leerlingen voelen zich gerespecteerd. Aangezien ze het systeem kennen weten ze dat de leerkrachten consequent optreden wanneer afspraken overtreden worden. Leerkrachten benoemen het foute gedrag en de gevolgen binnen het systeem, terwijl ze rustiger kunnen blijven ten aanzien van de leerling als persoon.