logo

Focus op evalueren om te leren

“Examens slokken te veel onderwijstijd op.”

We evolueerden van een testcultuur naar een evaluatiecultuur. We bieden gespreide en permanente evaluatie in de 1ste graad A-stroom en de gehele B-stroom. Frequente, permanente evaluatie zorgt er namelijk voor dat we sneller op de bal kunnen spelen, waardoor evaluatie véél meer kan renderen voor het leerproces. In de 2de en 3de graad ASO behouden we examens voor de richtingspecifieke vakken, de taalexamens werden vervangen door authentieke taaltaken.
Evalueren heeft zeker een functie als het over leren gaat. Zonder evalueren kan het onderwijsproces van de leerkracht en het leerproces van de leerling niet gestuurd worden. Via opdrachten, oefeningen, taken, toetsen, gesprekken met leerlingen etc. krijgen leerkrachten zicht op waar hun leerlingen staan in hun leerproces. Op basis van deze informatie kunnen we nieuwe leerinhouden laten aansluiten bij waar onze leerlingen staan. Bovendien biedt het dé ingang om heel gericht te differentiëren en te remediëren.