logo

Focus op feedbackrapport

“Groeigerichte feedback geeft leerlingen positieve energie en waardevolle informatie voor leren, feedback laat het leerproces beter verlopen.”

Als school zijn we dan ook afgestapt van het traditionele rapport met punten en kiezen we bewust voor een feedbackrapport.
De primaire redenen waarom wij deze overstap maakten en leerlingen een feedbackrapport bieden:

  • Punten zijn momentopnames en weinig informatief. Onze kernopdracht is leerlingen doen groeien, punten zeggen niks over de groei die een leerling doormaakt. Een punt geeft weer hoe een leerling op een bepaald moment presteerde. Bovendien geeft een punt geen informatie over wat hij/zij kan doen om het resultaat te verbeteren.
  • Punten zijn abstract. Je kan een rapportcijfer van 7/10 halen voor wiskunde door een goede toets op machten van 8/10 en een slechte toets op breuken van 4/10. Toch staat er een 7/10 op je rapport.
  • Puntenrapporten bevorderen een testcultuur. Leerkrachten evalueren vooral via toetsen, niet via andere evaluatiemethodes(Breed evalueren). Op het einde van een trimester plannen leerkrachten nog vlug toetsen omdat ze een punt voor het rapport nodig hebben.
  • Door punten worden leerlingen vaak met andere leerlingen vergeleken in plaats te focussen op individuele groei. Wie heel erg zijn best doet, maar toch lager scoort dan klasgemiddelde of mediaan, krijgt het signaal niet goed genoeg te zijn. Daardoor kunnen leerlingen energie voor leren verliezen.

Als feedback enkel focust op wat leerlingen fout deden, dan krijgt de leerling weinig kennis over wat dan wél de goede oplossing of aanpak was. Deze manier van feedback is oppervlakkig en kan leerlingen het idee geven dat ze niet kunnen leren. En als feedback uitblijft, blijven leerlingen in het ongewisse over hoe ze hun resultaat kunnen verbeteren en meer autonomie kunnen verwerven. Voor leerprocessen is de evaluatie dus maar zo zinvol als de feedback die erop volgt.
Onze leerlingen leren heel wat uit de groeigerichte feedback op hun resultaten. Feedback geeft hen cruciale informatie over wat ze al goed deden (= Medal) en voor welke onderdelen ze groeiacties kunnen ondernemen om de doelen te behalen.(= Mission).