logo

Focus op leerproces

“Wanneer je de zelfsturing en het zelfvertrouwen van leerlingen wilt vergroten moet er meer aandacht zijn voor het leerproces en minder voor de leerprestaties.”

Wij leggen de focus op het leerproces door:

  • Leerdoelen zichtbaar te maken;
  • Leerlingen het eigenaarschap te geven van hun leerproces;
  • Groeigerichte feedback te geven.

Leerlingen leren beter als ze weten wat ze aan het leren zijn. We kijken daarom samen met hen naar het einddoel en bieden dan de bouwstenen aan die ze nodig hebben om dat doel te behalen. Aan de hand van succescriteria kunnen ze hun plaats in het leerproces bepalen en kunnen ze met de nodige coaching van de leerkracht zichzelf bijsturen.
Op deze manier stimuleren we de behoefte om te leren. Onze leerlingen krijgen de handvaten om eigen doelen te stellen en de keuzes te maken die daarbij horen. Via een leerlingcontact toetsen we af waar de leerlingen staan en bespreken we met hen de mogelijke groeiacties om hun weg in dat leerproces uit te stippelen.
In iedere fase van dat leerproces krijgen onze leerlingen groeigerichte feedback. We bieden hen een krachtige leeromgeving aan waarin ze zich veilig voelen en waarin de nadruk ligt op het opdoen van positieve leerervaringen. Door in te zetten op feedback tijdens het leerproces bereiken de leerlingen het vooropgestelde leerdoel.