logo

Focus op motivatie

“Veel leerlingen leren op school omdat het moet (motivatie).”

Leerlingen die leren omdat ze het graag willen (autonome motivatie), leren diepgaander en zullen gemotiveerder uit zichzelf aan de slag gaan. Autonome motivatie zorgt voor meer inzet en welbevinden en dus betere leerresultaten op langere termijn.
We verhogen de autonome motivatie van onze leerlingen door op een autonomie-ondersteunende manier les te geven. Onze leerkrachten motiveren onze leerlingen door inspraak en keuzes toe te laten, alsook door het aanbieden van structuur in de vorm van duidelijke verwachtingen. Hierdoor voelen onze leerlingen zich competent.
We leggen de nadruk op de getoonde inzet en de mate waarin iedere leerling vooruit gaat. Onze leerkrachten monitoren die vooruitgang door toetsen te gebruiken als middel om inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling en dus niet als doel op zich. We zetten op die manier in op een leergerichte aanpak (i.p.v. een prestatiegerichte aanpak) wat een belangrijke voorwaarde is om de autonome motivatie te verhogen.
We combineren structuur met autonomie-ondersteuning en een leergerichte aanpak en creëren zo voor al onze leerlingen optimale condities voor autonome motivatie.