logo

Goesting in leren

Onze visie heeft als doel de goesting in leren MAXimaal aan te wakkeren door te zorgen voor een goed evenwicht tussen MAXimale kennis en MAXimaal leerplezier. Wie vandaag goed voorbereid aan hoger onderwijs of een beroepsloopbaan wil beginnen, moet zelfdiscipline hebben, het heft in eigen handen durven nemen en zowel zelfstandig als samen aan iets kunnen werken. De MAX zorgt voor betere leerresultaten. Ga jij ook voor dé MAX?

Het ABC van het leren = dé MAX

Elke leerling is gemotiveerd om te leren, om zichzelf te ontplooien op voorwaarde dat er voldaan wordt aan 3 basisbehoeften: Autonomie, Verbondenheid en Competentie. Deze basisbehoeften vormen het fundament van het pedagogisch klimaat van onze school.

Wij streven ernaar om aan de 3 basisbehoeften te voldoen, want dezen motiveren de leerling van binnenuit. Autonome motivatie zorgt voor de juiste leerhouding. Op deze manier geven we elke leerling handvaten om hun eigen leerproces in handen te nemen, om het MAXimum uit zichzelf te halen en goesting te krijgen in leren en presteren. Nu en later.

Vitamines voor MAXimale groei

Autonomie = MAXimaal jezelf zijn.

Onze leerlingen bepalen zelf hun leerproces wat zorgt voor meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Hierdoor voelen ze zich betrokken bij belangrijke zaken in hun leef- en leeromgeving wat het gevoel voor autonomie versterkt: zelf keuzes maken in goede of foute dingen, oplossingen bedenken voor problemen en dingen aanpakken zoals hij denkt dat het goed is.

MAXimale verbondenheid.

Wie zich goed voelt op school kan zich 100% concentreren op leren. Iedereen wil ergens bij horen, positieve relaties met anderen onderhouden en zich gesteund, gerespecteerd en waardevol voelen. We bouwen daarom een positief netwerk uit tussen leerlingen en leerkrachten, want dat vormt het fundament voor een goede leerhouding en is nodig om tot ontwikkeling te komen.

Competentie = MAXimale bekwaamheid.

Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is belangrijk om resultaten te boeken. Onze leerkrachten zorgen voor positieve leerervaringen door het bieden van structuur, duidelijkheid, gepaste uitdagingen, haalbare doelen en groeigerichte feedback. Dat geeft goesting in leren, voor de rest van je leven.