logo

Het ABC van het leren = dé MAX

Elke leerling is gemotiveerd om te leren, om zichzelf te ontplooien op voorwaarde dat er voldaan wordt aan 3 basisbehoeften: Autonomie, Verbondenheid en Competentie. Deze basisbehoeften vormen het fundament van het pedagogisch klimaat van onze school.

Wij streven ernaar om aan de 3 basisbehoeften te voldoen, want dezen motiveren de leerling van binnenuit. Autonome motivatie zorgt voor de juiste leerhouding. Op deze manier geven we elke leerling handvaten om hun eigen leerproces in handen te nemen, om het MAXimum uit zichzelf te halen en goesting te krijgen in leren en presteren. Nu en later.