logo

Vitamines voor MAXimale groei

Autonomie = MAXimaal jezelf zijn.

Onze leerlingen bepalen zelf hun leerproces wat zorgt voor meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Hierdoor voelen ze zich betrokken bij belangrijke zaken in hun leef- en leeromgeving wat het gevoel voor autonomie versterkt: zelf keuzes maken in goede of foute dingen, oplossingen bedenken voor problemen en dingen aanpakken zoals hij denkt dat het goed is.

MAXimale verbondenheid.

Wie zich goed voelt op school kan zich 100% concentreren op leren. Iedereen wil ergens bij horen, positieve relaties met anderen onderhouden en zich gesteund, gerespecteerd en waardevol voelen. We bouwen daarom een positief netwerk uit tussen leerlingen en leerkrachten, want dat vormt het fundament voor een goede leerhouding en is nodig om tot ontwikkeling te komen.

Competentie = MAXimale bekwaamheid.

Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is belangrijk om resultaten te boeken. Onze leerkrachten zorgen voor positieve leerervaringen door het bieden van structuur, duidelijkheid, gepaste uitdagingen, haalbare doelen en groeigerichte feedback. Dat geeft goesting in leren, voor de rest van je leven.