logo

SODA-attest

Stiptheid Orde Discipline Attitude

Onze school geeft de leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar BSO de mogelijkheid om een SODA-attest

te verdienen. SODA staat voor Stiptheid, Orde, Discipline, Attitude. Belangrijk in de visie van SODA is de positieve aanpak: de focus ligt op de beloning van leerlingen met een correcte houding.

Onze leerlingen hebben 3 rapportperiodes om dit attest te behalen. Op het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een beloning als ze het SODA-attest behaald hebben.

Werkgevers vinden deze vaardigheden zeer belangrijk. Met dit SODA-attest kan je aan de werkgever bewijzen dat je over de juiste arbeidsattitudes beschikt. Leerlingen met een positieve professionele attitude in het beroepsonderwijs krijgen meer kansen voor vakantiejobs, stageplaatsen, weekendwerk en zelfs vaste jobs.