logo

Tienerschool bij GO in Bree moet kloof tussen lager en secundair onderwijs verkleinen

Het gemeenschapsonderwijs in Bree richt in september een tienerschool op. Die is voor leerlingen die nu in het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs zitten en in de eerste twee jaren van het secundair. Het is de bedoeling om zo de kloof tussen basisonderwijs en secundair onderwijs kleiner te maken.

De Tienerschool in het GO in Bree start op 1 september. Er komt dan een structuur van vier jaar lager onderwijs, vier jaar tienerschool en vier jaar secundair onderwijs. De leerlingen en leerkrachten van die 4 jaar tienerschool zullen samen zitten in één deel van het gebouw. “Dus leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten daarna niet naar een andere school”, zegt coördinator Esther Heinze.

De leerkrachten van het lager en het secundair werken niet alleen in hetzelfde gebouw, maar ook in dezelfde ruimte. Esther Heinze legt uit: “Je moet dat zien als één heel groot lokaal van 40 meter op 10 meter, waar ruimte is voor 100 leerlingen. Daar worden door de verschillende leerkrachten korte instructies gegeven aan de leerlingen over de nieuwe les. En dan kunnen leerlingen zelf bepalen op welk niveau ze die les willen volgen.” Als ze veel hulp nodig hebben, blijven ze dicht bij de leraar. Is dat niet het geval, werken ze zelfstandig. De leerlingen van het basisonderwijs zullen voor bijvoorbeeld techniek ook al les krijgen van leerkrachten uit het secundair.

Ook de Kim Clijsters Academy werkt mee aan dit project.

Bron: vrt

Author

Andy Janssens

ICT-coördinator | Scholengroep 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *