Beleid leerstoornissen

Bij de inschrijving van de leerling, wordt er door de ouder/leerling vermeld of de betrokken leerling een specifieke leerstoornis heeft. Dit dient steeds gestaafd te worden met een attest. Eind augustus worden de leerkrachten en het CLB op de hoogte gebracht en start de observatieperiode (= maand september).

Vervolgens wordt het samenwerkingscontract in oktober tussen de GON-begeleider en de leerling of tussen de leerlingbegeleider en de leerling, besproken en worden de specifieke maatregelen per leerling afgesproken. Meer bepaald spreken we op dat ogenblik met de leerling af welke specifieke stimulerende, compenserende, remediërende en dispenserende maatregelen bij de betrokken leerling zullen gehanteerd worden. Het specifieke contract, op maat van de leerling, wordt vervolgens gecommuniceerd aan het team via smartschool. Op deze manier verhoog je de betrokkenheid van de leerling hierbij en wordt er gerichter gewerkt. Tevens worden vervolgens de ouders uitgenodigd door de leerlingbegeleider, dewelke met de ouders het specifieke contract van hun zoon/dochter overloopt. Zij verkrijgen dan ook een kopie.

De leerling kan op elk ogenblik van het schooljaar het contract opnieuw bespreekbaar maken en eventueel één of meerdere maatregelen alsnog aankruisen, mocht blijken dat hij/zij hier toch nood aan heeft.

Naast specifiek geselecteerde/aangekruiste maatregelen per leerling, zijn er een aantal basisafspraken voor leerlingen met een leerstoornis. Wij willen hiermee onze leerlingen met dyslexie/dyscalculie/dyspraxie door gerichte maatregelen gelijke kansen bieden en een overlegd beleid uitbouwen.

 1. Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Alle leerkrachten dienen zich op te hoogte te stellen van het specifieke begeleidingsplan van de betrokken leerling van zijn/haar klas. Daarnaast dienen zij bij elke dyslectische leerling, een algemene basishouding aan te nemen. Met name dienen zij volgende regels toe te passen:

 • Toon begrip voor de schoolse problemen.
 • Durf te helpen.
 • Plaats de leerling vooraan. Zo heb je als leerkracht meer kans om de leerling te begeleiden.
 • Geef een duwtje in de rug door te bemoedigen en te feliciteren na het maken van een toets.
 • Bied efficiënte ondersteuning bij problemen met het leren en het onthouden.
 • Laat een kladblad gebruiken.
 • Leer de leerling gebruik te maken van zijn/haar sterke kanten.
 • Analyseer de opgave samen met de leerling.
 • Herhaal zo vaak als nodig.
 • Kijk regelmatig notities na en geef indien nodig kopies van notities.
 • Gebruik een duidelijk bordschema.
 • Gebruik een duidelijke structuur.
 • Organiseer de notities.
 • Vergelijk de leerling niet met klasgenoten.
 • Gebruik duidelijke begrijpbare taal, vermijd overbodige wetenschappelijke termen.
 • Geef multi-zintuiglijk les.

 

 

 1. Dyscalculie

 

Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht.

Alle leerkrachten dienen zich op te hoogte te stellen van het specifieke begeleidingsplan van de betrokken leerling van zijn/haar klas. Daarnaast dienen zij bij elke dyscalculicus, een algemene basishouding aan te nemen. Met name dienen zij volgende regels toe te passen:

 • Toon begrip voor de schoolse problemen.
 • Durf te helpen.
 • Plaats de leerling vooraan zo heb je als leerkracht meer kans om de leerling te begeleiden.
 • Geef een duwtje in de rug door te bemoedigen en te feliciteren na het maken van een toets.
 • Bied efficiënte ondersteuning bij problemen met het leren en het onthouden.
 • Geef opgaven schriftelijk (dus niet dicteren).
 • Voorzie voldoende plaats voor berekeningen en het noteren van tussenuitkomsten.
 • Laat een kladblad gebruiken.
 • Met behulp van je vraagstelling de oplossingsmethode structureren.
 • Geef meer tijd om de opdracht uit te voeren.
 • Leer de leerling gebruik te maken van zijn/haar sterke kanten.
 • Teken een vraagstuk.
 • Splits lange berekeningen op.
 • Analyseer de opgave samen met de leerling.
 • Formuleer de hypotheses en noteer de vraagstelling aan bord.
 • Leer resultaten te verifiëren en te controleren.
 • Bekrachtig wat wel goed is en straf de leerling niet af op rekenfouten.
 • Herhaal zo vaak als nodig.
 • Kijk regelmatig notities na en geef indien nodig kopies van notities.
 • Gebruik een duidelijk bordschema.
 • Gebruik een duidelijke structuur.
 • Organiseer de notities.
 • Vergelijk de leerling niet met klasgenoten.
 • Gebruik duidelijke begrijpbare taal, vermijd overbodige wetenschappelijke termen.
 • Geef multi-zintuiglijk les.

 

 

 1. Dyspraxie

Dyspraxie is net zoals dyslexie en dyscalculie een stoornis in het automatiseren van bepaalde zaken gerelateerd aan een stoornis in de hersenen. De term dyspraxie verwijst naar een stoornis waarbij dat ‘doen of handelen’ niet goed verloopt. Hierbij kan het gaan om bedenken wat men wil gaan doen (plannen), maar ook om de uitvoering zelf.

Alle leerkrachten dienen zich op te hoogte te stellen van het specifieke begeleidingsplan van de betrokken leerling van zijn/haar klas. Daarnaast dienen zij bij elke dyspractische leerling, een algemene basishouding aan te nemen. Met name dienen zij volgende regels toe te passen:

 • Toon begrip voor de schoolse problemen.
 • Ga er steeds van uit dat de leerling niet in staat is om op een normaal tempo motorisch uitvoerende taken te realiseren.
 • De leerkracht zorgt voor een nette en gestructureerde klas.
 • Durf te helpen.
 • Waardeer het kind op zijn inzet en niet steeds op het resultaat.
 • Geef een duwtje in de rug door te bemoedigen en te feliciteren na het maken van een toets. ( positieve feedback)
 • Bied efficiënte ondersteuning bij problemen met het leren en het onthouden.
 • Geef meer tijd om de opdracht uit te voeren.
 • Leer de leerling gebruik te maken van zijn/haar sterke kanten.
 • Analyseer de opgave samen met de leerling. ( stap voor stap)
 • Kijk regelmatig notities na en geef indien nodig kopies van notities.
 • Gebruik een duidelijk bordschema.
 • Zorg voor overzichtelijk materiaal (in lettertype ARIAL)
 • Probeer voor een vaste gestructureerde routine te zorgen bij het uitvoeren van opdrachten.
 • Gebruik steeds dezelfde bladindeling qua naam, datum, klas, titel,…
 • Probeer ervoor te zorgen dat het kind op school een vaste plek aan de kapstok heeft.
 • Bereid het kind indien mogelijk voor op veranderingen en overgangssituaties.
 • Vergelijk de leerling niet met klasgenoten.
 • Gebruik duidelijke begrijpbare taal, vermijd overbodige wetenschappelijke termen.
 • Geef multi-zintuiglijk les.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.